fbpx

Javni poziv za dodjelu plastenika – Grad Zenica

Grad Zenica u saradnji sa NVO Muslim Aid Association sa sjedištem u Sarajevu raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu četrdeset (40) plastenika od 100 m2 sa sadnim/sjemenskim materijalom, sistemom za navodnjavanje, kristalonima i dodatnom opremom. Projekat sufinansiraju Grad Zenica 40%, NVO Muslim Aid Association, 40% i krajnji korisnici sa 20% od ukupne cijene plastenika i opreme.

Pravo učešća u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe, koje imaju prebivalište na području Grada Zenica koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili je zemljište u vlasništvu članova uže porodice po pravoj liniji (djed, baka, roditelji, djeca, unuci) te supružnika, kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup na period ne kraći od 3 godine u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

Prijava na Javni poziv podnosi se dostavljanjem obavezne dokumentacije naznačene u Javnom pozivu u zatvorenoj koverti na protokol Grada Zenica ili putem pošte, na adresu:

GRAD ZENICA Služba za privredu, gradsku imovinu i upravljanje razvojem Komisija za provođenje Javnog poziva Trg BiH 6, 72000 Zenica sa naznakom: „Prijava na javni poziv za dodjelu plastenika i prateće opreme-NE OTVARATI“

Rok za predaju prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na web stranici Grada Zenica, odnosno do 15.04.2024. godine.

Kompletan tekst Javnog poziva sa pratećim dokumentima možete preuzeti u dokumentima koji slijede: