fbpx

Javni poziv za dodjelu plastenika – Općina Kakanj

Općina Kakanj u saradnji sa nevladinom organizacijom Muslim Aid Association sa sjedištem u Sarajevu  raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu dvadeset (20)  plastenika u površini od 100 m2 sa sadnim/sjemenskim materijalom, sistemom za navodnjavanje, kristalonima i dodatnom opremom. Projekat sufinansiraju Općina Kakanj sa 40% sredstava, nevladina organizacija Muslim Aid Association sa  40% sredstava  i krajnji korisnik sa 20%  sredstava od ukupne cijene plastenika i dodatne opreme.  

Pravo na učešće u Projektu imaju  socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja općine  Kakanj koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili  zemljište u vlasništvu  članova uže porodice po prvoj liniji (majka, otac, djed…), kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili uzeto u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju (udaljenost ne veća od 1 km putnom komunikacijom).

Obrasci zahtjeva za prijavu se mogu preuzeti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Općine Kakanj sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika sa dodatnom opremom“ – NE OTVARATI“.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva na Javni poziv je  15 dana od objave javnog poziva najkasnije do 02.04.2024. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u zgradi Općine Kakanj, I sprat, Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj ili na broj telefona: 032/771-828 i 032/771-826,  svakim radnim danom od 07:00-15:30 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti i na adresi Muslim Aid Association i na broj telefona 033/263-335.

Cjelokupan tekst Javnog poziva može se pogledati ovdje: