fbpx

JAVNI POZIV ZA DODJELU PLASTENIKA – OPŠTINA PRNJAVOR

Opština Prnjavor u saradnji sa nevladinom organizacijom Muslim Aid Association objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu 20 plastenika od 100 m2 sa sadnim/sjemenskim materijalom, sistemom za navodnjavanje i dodatnom opremom. Projekat sufinansiraju opština Prnjavor u iznosu od 40%, nevladina organizacija Muslim Aid Association u iznosu od 40% i krajnji korisnik u iznosu od 20% od ukupnecijene plastenika i opreme.

Pravo na učešće u Projektu imaju prioritetne kategorije stanovništva ““ nezaposlene osobe ili osobe sa minimalnim primanjima i mlade osobe sa područja opštine Prnjavor koje posjeduju vlastito zemljište ili zemljište u vlasništvu članova uže porodice, kao i zemljište dato na korištenje ili u zakup na period od najmanje pet godina u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

Pravo na dodjelu plastenika sa dodatnom opremom nemaju lica koja su dobila donaciju iz oblasti poljoprivredeod opštine, nadležnih ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija u posljednje tri godine. Pravo učešća nemaju članovi uže porodice lica zaposlenih u opštini Prnjavor i drugim javnim institucijama.

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici opštine Prnjavor,na oglasnoj tabli opštine, putem JP Radio Prnjavor i na televiziji K3 Prnjavor.

Obrasci zahtjeva za prijavu na Javni poziv mogu se preuzeti u šalter sali ili u Odjeljenju za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo Opštinske uprave opštine Prnjavor i zajedno sa dokumentacijom predaju u zatvorenoj koverti na adresu Opština Prnjavor, ulica Karađorđeva br. 2, 78430 Prnjavor, sa naznakom “Za javni poziv za dodjelu plastenika i opreme”.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u Odjeljenju za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Opštinske uprave opštine Prnjavor, ili na broj telefona 051/660-860, svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 časova.

Javni poziv ostaje otvoren do 22.03.2023. godine do 15,00 časova.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.