fbpx

JAVNI POZIV ZA DODJELU PLASTENIKA UZ SUFINANSIRANJE – OPĆINA PROZOR-RAMA

Općina Prozor-Rama u saradnji sa nevladinom organizacijom Muslim Aid Association sasjedištem u Sarajevu  raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu 20 plastenika od 100 m2 sa sadnim/sjemenskim materijalom, sustavom zanavodnjavanje i dodatnom opremom. Projekt sufinansiraju općina Prozor-Rama, 40%(1.260,00 KM po korisniku), nevladina organizacija Muslim Aid Association, 40%(1.260,00 KM po korisniku) i krajnji korisnik sa 20% (630,00 KM) od ukupnecijene plastenika i opreme. 

Ovaj poziv je dionašeg projekta pod nazivom “Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalnougroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima” aisti se svake godine implementira sa 12 općina u Bosni i Hercegovini a jedna odnjih je i Općina Prozor-Rama. Projekat je osmišljen s ciljem podrške socijalnoi materijalno ugroženim osobama i mladim ljudima.

Pravona učešće u Projektu imaju  socijalno i materijalno ugrožene osobe i mladeosobe sa područja općine Prozor-Rama koje posjeduju vlastito poljoprivrednozemljište ili je zemljište u vlasništvu  članova uže porodice po pravojliniji (majka, otac, djed…), kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili uzakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

Pravona dodjelu plastenika sa dodatnom opremom nemaju osobe koje su dobile donaciju plastenika od općine, nadležnih ministarstava, humanitarnih i drugihorganizacija u zadnjih tri godine.  Pravo učešća nemaju članovi užeporodice zaposlenika Muslim Aid Association i općine Prozor-Rama.

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti šalter sali općine Prozor-Rama i naslužbenoj web stranici www.proror-rama.org, zajedno sa dokumentacijom predati uzatvorenoj koverti na protokol općine Prozor-Rama sa naznakom “Za javni pozivza dodjelu plastenika i opreme”, a rok za podnošenje zahtjeva je 15kalendarskih dana, od dana objavljivanja javnog poziva na web stranici općinete na oglasnoj ploči općine Prozor-Rama.

Svedodatne informacije mogu se dobiti u službi Općine, svakim radnim danom od 08:00-16:00 sati i na kontakt telefon 036/397-280, 397-287, 771-041.