fbpx

Javni poziv za nabavku i isporuku pčelarskih mašina

Poštovani ponuđači,

Muslim Aid Association poziva ponuđače da dostave svoju ponudu za nabavku i isporuku mašina za pčelarstvo za potrebe projekata za 2023. i 2024. godinu.

Pravo učestvovanja na ovom Javnom oglasu imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti iz ovog predmeta oglasa. Uz dostavljenu jediničnu cijenu za nabavku i isporuku mašina za pčelarstvo dobavljač može dostaviti prijedlog dodatnih pogodnosti i usluga za korisnike. Kriterij za odabir ponude neće biti zasnovan isključivo na parametru koji se tiče ponuđene cijene.

Sve ponude je potrebno dostaviti u zatvorenim kovertama putem pošte ili putem dostavljača na adresu:
Muslim Aid Association
Koševo 10
71000 Sarajevo

sa naznakom „Ponuda za nabavku i isporuku pčelarskih mašina za 2023. i 2024. godinu“, a najkasnije do 05.12.2023. do 15:00 časova. U ponudi je potrebno naznačiti da ponuda važi za 2023. i 2024. godinu. Kompletan tekst Javnog poziva nalazi se u nastavku kao i prijava na isti.

Dokumenti politike uz tender
Format prijave dobavljača-procesne mašine
Javni poziv za dostavljanje ponuda