fbpx

Okrugli sto

Dana 25.06. 2024 godine u hotelu Grand Tuzla održan je okrugli sto na kojem su prezentovani rezultati realizacije trogodišnjeg CBM projekta (Community Based Project) koji se implementira u Tuzlanskom kantonu.

Za 3 godine investirano oko 1.000.000 KM u 4 centralne, 6 područnih i JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla. Ukupan broj direktnih korisnika je 5,876, a indirektnih 17,628. Podrška školama je pružena kroz aktivnosti renoviranje i opremanja: zamjene krovava i termoizolacije,unutrašnje i vanjske stolarije. Opremljenje infor. kabineta sa 46 kompjutera, donirane su 2 pametne table, 6 projektora i 3 projekciona platna. Opremljeno je 4 učionice sa stolovima i stolicama i 4 defektološka kabineti i PERP-a sa 4,463 didaktičkih materijala. Donirano je 1420 knjiga lektire i 8 polica za 2 biblioteke. Također su opremljene čitaonice sa stolovima, stolicama, ormarima i kompjuterima. Donirano je 907 ruksaka sa školskim priborom, kao i podesivi stolovi, stolice i invalidska kolica za OSI. također je izgrađen i dječiji park za školu Memići

Realizovano je 70 studijskih posjeta, radionica i edukacija za oko 550 nastavnike,100 roditelja i 100 djece u saradnji sa Pedagoškim Zavodom Tuzla i JU Zavodom za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla i drugim partnerima. Pripremljeno i printano 4 priručnika i 1 istraživanje.

Također, i kroz zdravstveni aspekt, realizovano je 953 stomatološka pregleda za učenike, 210 besplatnih stomatoloških edukacija i 30 radionica i edukacija o zdravlju i zaštiti oralnog zdravlja. Ovo je samo dio aktivnosti koje je MAA realizovao za tri godine. Od jula 2024.godine kreće CBM Projekat faza IV, realizovat će se sa još 4 škole u Tuzlanskom Kantonu. Zahvaljujemo se dosadašnjim partnerima i želimo dobrodošlicu novim.