• Hitni odgovori
  • Projekat hitnih/ urgentnih odgovora realizira se u slučajevima elementarnih nepogoda i različitih hitnih situacija kada je neophodan angažman i nevladinog sektora.

    U proteklih par godina naša država se suočila sa nizom izazovnih situacija gdje je bilo neophodno zajedničko djelovanje vladinog i nevladinog sektora. Muslim Aid Association urgetno je reagovala 2014. god. kada su snažne poplava pogodile našu zemlju obezbjeđujući pakete hrane i neophodne artikle za sanaciju poplavom pogođenih područja. Također smo se aktivno uključili tokom migrantske krize gdje smo u saradnji sa partnerskim organizacijama pružili pomoć migrantima obezbjeđujući im odjeću, obuću i vaučere za hranu. U tim trenucima nismo zaboravili ni naše sugrađane koji ovise od hrane pripremljene u narodnoj kuhinji. U Bihaću smo obezbijedili partnerkoj organizaciji peć velikog kapaciteta koja je olakšala pripremu obroka za migrante i naše građane. Na početku pandemije COVIDA -19 uključili smo se i obezbijedili neophodne artikle našim sugrađanima u cilju zaštite njihovog zdravlja.

    Cilj nam je kroz ovakve projekte pružiti hitnu/urgentnu pomoć svim ugroženim osobama u stanju potrebe.

  •  
  •  
  •