• Naša vizija
  • Naša vizija je smanjenje siromaštva, edukacija za sve i obezbjeđivanje podrške osobama u stanju potrebe, u cilju stvaranja svijeta u kome humanost i suosjećanje grade pravdu, nezavisnost i ljudski razvoj.
  •  
  •  
  •