fbpx

PODJELA SADNICA I SJEMENA SOCIJALNO UGROŽENIM PORODICAMA SA PODRUČJA ISTOČNE BOSNE I OPĆINE VOGOŠĆA

Pružanje podrške socijalno ugroženim porodicama i njhovo osnaživanje, kroz razvoj poljoprivrede, jedan je od programa organizacije Muslim Aid.

Izdvajanje novca za proljetnu sjetvu predstavlja veliki problem porodicama koje se nalaze u stanju socijalne potrebe. Kako bi pomogao najugroženijim,  Muslim Aid je obezbjedio sadnice i sjemena za 250 osoba iz Istočne Bosne i 80 sa područja Općine Vogošća.