fbpx

Praktične edukacije za korisnike projekta pčelarstva

Edukacije su izvođene na pčelinjacima predstavnika udruženja Li-Vrisak” iz Livna, “Košćan” iz Hadžića i “Roj i “Propolis” iz Jajca

Projekat pčelarstva Muslim Aid Association realizuje u saradnji sa Općinama Jajce, Hadžići i Gradom Livno i lokalnim udruženjima pčelara uz donatroska sredstva Muslim Aid USA i Muslim Aid Sweden. Prva faza projekta sastoji se od stručnih edukacija i dodjele start up paketa. Shodno tome, korisnici projekta, njih 31, su u prethodnom periodu imali priliku da prisustvuju praktičnim edukacijama na pčelinjacima u navedenim Općinama/Gradu.

Kroz praktične edukacije koje su izveli predstavnik Muslim Aid-a i pčelari udruženja sa kojima se projekat i realizuje. Korisnici projekta su se upoznali sa osnovnim tehnikama pčelarenja i dobrim pčelarskim praksama. U daljem toku projekta planirano je održavanje još praktičnih edukcija kao i predavanje stručnjaka iz oblasti pčelarstva.

Kroz projekat korisnicima će biti dodjeljena pčelinja društva sa vrcaljkom i ostalom opremom. Pored toga, predviđena je i dodjela i puštanje u rad procesne opreme za pakovanje meda i proizvodnju satnih osnova za udruženja pčelara.