fbpx

JAVNI POZIV ZA DODJELU PLASTENIKA – OPŠTINA SOKOLAC

Opština Sokolac u saradnji sa nevladinom organizacijom Muslim Aid Association raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjele 20 plastenika od 100 m2 sasadnim/sjemenskim materijalom, sistemom za navodnjavanje i dodatnom opremom. Projekat sufinansiraju Opština Sokolac, 40%, nevladina organizacija Muslim Aid Association, 40% i krajnji korisnik sa 20% od ukupne cijene plastenika i opreme. 

Pravo na učešće u Projektu imaju prioritetne kategorije stanovništva- nezaposlene osobe ili osobe sa minimalnim primanjima i mlade osobe sa područja Opštine Sokolac koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili je zemljište u vlasništvu članova uže porodice kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup.

Pravo na dodjelu plastenika sa dodatnom opremom nemaju lica koja su dobila donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od opštine/grada, nadležnih ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija u zadnjih tri godine. Pravo učešća nemaju članovi uže porodice zaposlenika Muslim Aid Sarajevo i Opštine Sokolac. 

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti u prijemnoj kancelariji  Opštine Sokolac i sljedećem linku, zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Opštine Sokolac sa naznakom “Za javni poziv za dodjelu plastenika i opreme”, a rok za podnošenje zahtjevaje 15 kalendarskih dana, od dana objavljivanja javnog poziva na web stranici Opštine Sokolac  i na oglasnoj ploči.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u kancelariji za poljoprivredu Opštine Sokolac, I sprat,kancelarija broj 7 svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 časova.