fbpx

JAVNI POZIV ZA DODJELU PLASTENIKA SA DODATNOM OPREMOM – OPŠTINA MRKONJIĆ GRAD

U sklopu projekta “Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba imladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima” koji implementira MuslimAid Association u saradnji sa Općinom Mrkonjić Grad, raspisuje se javni poziv predaju zahtjevaza dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putemsufinansiranja.

Pravo na učešće u Projektu imaju socijalno i materijalnougrožene osobe i mlade osobe sa područja opštine Mrkonjić Grad koje posjedujuvlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi članovi porodice po uzlaznojliniji (majka, otac, djed…), s tim da moraju sa njima sklopiti Ugovor ozakupu ili Ugovor o korištenju u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojemstanuju. Pravo učešća nemaju zaposleni ili članovi uže porodice zaposlenih uorganizacijama Muslim Ajd Sarajevo i Opštine Mrkonjić Grad.

Zahtjev za podsticajna sredstva se podnosi u Agenciji zaprivredni razvoj opštine Mrkonjić Grad, u ulici Svetog Save (Dom kulture) do 05.07.2023. godine.

Svi zainteresovani detaljnije informacije mogu dobiti uprostorijama Agencije ili na telefon +387 50 214 257, web stranici Opštine iliweb stranici Muslim Aid Association na sljedećem linku.

Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika

Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika