fbpx

Muslim Aid – Kurban projekt 2009

Kurban projekt je dio Muslim Aid-og programa mikrofinansiranja i ima namjeru promovirati održivu, dugoročnu podršku povratnicima.
I ove godine možete pomoći našim povratnicima u Istočnu Bosnu kupovinom ovaca za Kurban – bajram 1430 / 2009.

Kupovinom kurbana od nas doprinosite razvoju Bošnjačke zajednice u BiH, obezbjeđujući porodicama povratnika mogućnost za održivu bazu za njihovu reintegraciju.

Kurban projekt je započeo 2007 god. i ima za cilj promovisanje održive, dugoročne podrške zajednici Bošnjačkih povratnika.

Donirano je 11 sjajnih ovaca u 11 povratničkih porodica u Istočnoj Bosni i Istočnoj Hercegovini koje se brinu o uzgoju i hranjenju ovih ovaca do sljedećeg Kurban – bajrama. 

U tom periodu uzgoja stado će se povečati, a porodice će povjeriti manji broj ovaca Muslim Aid-u da ih proda kao kurbane, a od dobiti od prodaje će se ulagati u kupovinu novih ovaca. Nove ovce će se podijeliti novim porodicama za razmnožavanje i na taj način će se osigurati kontinuitet projekta i donacija. Kroz Kurban projekt Muslim Aid pomaže proširiti mrežu stočara koji će zauzvrat moći zaposliti najmanje 3 do 5 novih radnika godišnje.

SLIJEDITE SVOJU VJERU
KUPITE OVCU ZA KURBAN – BAJRAM
ZA 280KM (143 EUR)

 IME BANK:
Bosna BANK INTERNATIONAL
BROJ RAČUNA:
1410010077777772
SVRHA UPLATE:
UPLATA ZA KURBAN PROJEKT 2009
KORISNIK: MUSLIM AID; REF NO. 019557

KONTAKTIRAJTE NAS:
TALIROVIĆA 26, 71000 Sarajevo
BOSNIA I HERCEGOVINA
Tel: + 387 33 57 38 80
Fax: + 387 33 57 38