fbpx

Potpisani Sporazumi o implementaciji projekta pčelarstva

Direktorica nevladine organizacije Muslim Aid Association, Edina Šehić-Saliji u prethodnom periodu potpisala je Sporazume sa tri Općine/Grada o realizaciji projekta pčelstva u 2023. i 2024. godini.

Muslim Aid Association je u prethodnom periodu ozvaničio početak dvogodišnjeg projekta “Pčelarstvo i ruralni razvoj”. Ovaj projekat ima za cilj socio-ekonomsko osnaživanje pčelara sa nagalskom na pčelare u razvoju, pčelare početnike i mlade pčelare kroz dodjelu start-up opreme ali izgradnju i unaprijeđenje znanja i vještina u sektoru pčelarstva. Pored toga, pčelarska udruženja biti će osnažena kroz izgradnju kapaciteta koji će biti na usluzi svim pčelarima članovima udruženja a svi građani će kroz različite aktivnosti predviđene projektom unaprijediti svoje znanje o pčelama i medu kao visokovrijednoj namirnici.

Edina Šehić-Saliji, direktorica ističe da je ovaj projekat značajan iz više aspekata, ponajprije jer će pomoći u dopuni kućnog budžeta korisnika ovoga projekta a nakon toga i unaprijeđenja znanja svih aktera na ovome projektu o tematici pčelarstva. “Kroz projekat ćemo pored donacije start up opreme raditi i na podizanju nivoa svijesti kod građana o značaju pčela u prirodi. Ovo je još značajnije budući da su u sklopu ovog projekta planirane i edukativne radionice sa djecom na temu pčelarstva i značaja pčela i prirode” zaključila je direktorica.

Sporazum o implementaciji projekta je potpisan sa Općinom Jablanica, Opštinom Vlasenica i Gradom Zenica i udruženjima i orzanizacijama pčelara i poljoprivrednika koji djeluju u ovim Općinama/Gradovima. U narednom periodu očekuju se dalje aktivnosti na ovome projektu.