fbpx

Realizovan prvi dio projekta pčelarstva

Projekat pčelarstva realizuje se u tri Općine i obuhvata više aktivnosti na socio-ekonomskom osnaživanju, tehničko tehnološkom jačanju udruženja pčelara i prepoznatljivosti i zaštiti meda i proizvoda od meda.

Muslim Aid Association je tokom prošle godine započeo realizaciju velikog projekta pčelarstva. Projekat se realizuje u Općinama Jajce i Hadžići i Gradu Livnu. Projekat ima za cilj osnaživanje svih zainteresovanih sudionika koji su vezani za sektor pčelarstva u ruralnim zajednicama sa svrhom pokretanja socijalnih i materijalnih aktivnosti koje će rezultirati sveobuhvatnim razvojem lokalnih zajednica.

Kroz dodjelu pčelinjih društava sa kompletnom opremom za bavljenje pčelarstvom ekonomski je osnaženo 30 pčelara početnika i pčelara u razvoju. Tematskim praktičnim i teorijskim edukacijama uticalo se na povećanje nivoa znanja i vještina kod pčelara u 3 odabrana grada u kojima se projekat realizuje. Pored toga, projektim aktivnostima nastoji se podići nivo svijesti o značaju pčelastva za cjelokupno čovječanstvo.

Pčelarska udruženja tehničko-tehnološki su osnažena kroz dodjelu procesne opreme za punjenje meda i pravljenje satnih osnova. Značaj dodjeljene opreme je mnogostruka budući da će pristup istoj imati preko 1000 pčelara užih i širih regija implementacije projekta.

U narednom periodu planirana je implementacija drugog dijela projekta koja obuhvata razvoj marketing aktivnosti vezanih za zaštitu i brendiranje meda na lokalnom nivoa aplikacije projekta, organizacija sajmova sa ciljem promocije lokalnih pčelara, udruženja pčelara i pčelarstva kao održive poljoprivredne grane, te tematske edukacije na temu pčelarstva, savremenih izazova u pčelarstvu i značaja pčela za ekosistem.

Projekat se realizuje uz podršku donatora Muslim Aid USA i Muslim Aid Sweden i partner Općina Jajce, Hadžići i Grada Livna.