fbpx

Završena implementacija projekta “Biblioteka kao resurs u inkluziji djece sa potešoćama u razvoju”

U sklopu programa edukacije Muslim Aid pružio podršku procesu inkluzije

NVO Muslim Aid i Biblioteka Sarajeva su tokom aprila i maja 2013 implementirali projekat “Biblioteka kao resurs u inkluziji djece sa poteškoćama u razvoju”. U sklopu projekta 40 bibliotekara i prosvjetnih radnika je, u dva trodnevna ciklusa, upoznato sa tehnikama i metodama prilagodbe i kreiranja materijala za djecu sa poteškoćama u razvoju. Cilj projekta je pružanje podrške informisanju i uključenosti djece sa poteškoćama u razvoju i njihovih porodica u javne i školske biblioteke. Svjesni smo da se barijere na koje nailaze djeca s teškoćama u razvoju  i njihove porodice često manifesitraju u vidu predrasuda i straha, ovim projektom htjeli smo da predočimo mogućnosti, tehnike i ideje kako kvalitetnije i sveobuhvatnije pomjerati granice i rušiti predrasude na koje osobe sa poteškoćama nailaze. Tokom edukacije polaznici su upoznati sa vrstama poteškoća i načinima na koje mogu pomoći djeci da maksimalno iskoriste svoje mogućnosti. 

U sklopu projekta Biblioteka Sarajeva je dobila donaciju savremene bibliotečke građe u vrijednosti od 6.700,00 KM. Bibliotečka građa obuhvata knjige i pomagala za podršku u radu i edukaciji djece sa teškoćama u razvoju, a namjenjena je roditeljima, stručnjacima i studentima.