• Program socio-ekonomskog osnaživanja
  • Projekti socio-ekonomskog osnaživanja realizovani su u preko 70 gradova/općina širom Bosne i Hercegovine. Kroz dodjelu start-up paketa i stručnu i savjetodavnu podršku utičeno na poboljšanje kvaliteta života cjelokupnog stanovništva.

    Bosna i Hercegovina je zemlja sa najnižim stepenom zaposlenosti stanovništva u Evropi i najizraženijom stopom siromaštva. Statsistički podaci ukazuju da je stopa nezaposlenosti u BiH 32,50%. Indikativno, najveća nezaposlenost je u ruralnim sredinama i među ranjivim kategorijama stanovništva. Navedeni podaci ukazuju da je stanovništvo BiH još uvijek ekonomski ovisno o pomoći i da je na samoj ivici siromaštva.

    Muslim Aid Association od 2007. godine implementira programe socio-ekonomskog osnaživanja sa naglaskom na najugroženije kategorije stanovništva (mlade i nezaposlene osobe, samohrane roditelje, mlade nezaposlene bračne parove, invalidne osobe). Cilj programa je identificirati ključne probleme i iskušenja sa kojima se stanovništvo susreće i promptno reagovati u cilju samoodrživog razvoja. Kroz razvijanje inovativnih i održivih rješenja koja omogućuju pojedincima i njihovim zajednicama da žive dostojanstveno i socio-ekonomski nezavisno nastojimo kreirati iste prilike za sve aktere.

    U svrhu sveobuhvatnog socio-ekonomskog razvoja kreirali smo projekte plasteničke proizvodnje, stočarstva, pčelarstva, voćarstva te osnaživanja žena u ruralnim zajednicama. Na principima dobre saradnje u sufinansiranja dodjelili smo plastenike, pčelinja društva, sadnice, steone junice i procesnu opremu za poljoprivrednu proizvodnju. Stručnim i praktičnim edukacijama omogućavamo transfer znanja i vještina koje su primjenjive u praksi. Kroz marketinške kampanje nastojimo uticati na svijest stanovništva o održivim i ekološkim principima upravljanja prirodom.

  •  
  •  
  •