fbpx

Projekti pčelarstva

Pčelarstvo unaprjeđujemo kroz dodjelu start-up paketa, procesne opreme udruženjima pčelara, organizacije sajmova i promocije domaćeg prirodnog meda i proizvoda od meda, kreiranjem i implementiranjem marketinških kampanja koje imaju za cilj podizanje nivoa svijesti o bitnosti pčela u prirodi.

Pčele su bića bez kojih se svjetska proizvodnja hrane ne može ni zamisliti. U procesima oprašivanja biljaka učestvuju sa preko 80% dok se svaki treći ljudski zalogaj veže za aktivnost pčela u prirodi. Budući da su pčele indikatori zdrave i čiste sredine, a uzimajući u obzir onečišćenja i dekontaminante izazvane klimatskim promjenama i ljuskom aktivnošću evidentno je da je pčelarsvo u velikom problemu. Izumiranje pčela nameće pitanja biodiverziteta i opstanka i ljudske civilizacije.

Identificirajući gore navedene činjenice i stvarno stanje na terenu, Muslim Aid Association je u prethodnom periodu implementira i trenutno implementira projekte pčelarstva. Kroz programe koji se implementiraju u saradnji sa Općinama/Gradovima i udruženjima pčelara do sada je kroz principe sufinansiranja dodjeljeno preko 380 pčelinjih društava. Pored dodjele pčelinjih društava svim pčelarima je dodjeljena i repro i procesna oprema koja ima za cilj unaprijeđenje efikasnosti proizvodnje. Dodatno kroz stučne teorijske i praktične edukacije uticali smo na razvoj znanja i vještina pčelara i unaprijeđenja njihove proizvodnje.

Medijske kampanje koje je realizovao Muslim Aid Association imale su za cilj podizanje nivoa svijesti građana o bitnosti pčela u prirodi u njihovoj nezamjenjivoj ulozi u ljudskom zdravlju. Kroz saradnju sa udruženjem pčelara dodjeljujemo procesne mašine za proizvodnju satnih osnova ali i punilice meda. Kroz projekat pčelarstva vršimo i marketinško označavanje meda i proizvoda meda, a promociju pčelara i udruženja realizujemo kroz organizaciju sajmova.

Više informacija o projektima